Annulering

Wij hanteren de volgende annuleringskosten:


Bij annulering van meer dan 8 weken voor ver

blijf bij dropdop rekenen wij 30 % van de totaal verschuldigde som.


Bij annulering vanaf 8 weken voor verblijf: 50 % van de totaal verschuldigde som


Bij annulering vanaf 4 weken voor verblijf : 75 % van de totaal verschuldigde som.


Bij annulering korter dan 1 week voor verblijf is het totale bedrag verschuldigd.

0